• Slajd 01

   


  Szkoła liczy obecnie 17 oddziałów oraz 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Szkolny zestaw podręczników

Szkolny  Zestaw Podręczników
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
na rok szkolny 2016/2017

 

Etap edukacyjny I – IIIKlasy I -III

Uczeń otrzymuje bezpłatne podręczniki w szkole we wrześniu 2016r.
Etap edukacyjny IV – VI

 

Klasy IV - V

 

Uczeń otrzymuje podręczniki bezpłatne w szkole we wrześniu 2016.


Klasa VI

 •  J. polski: "Czarowanie słowem” wyd.: WSiP, autor: Karolina Kwak, Agnieszka Kania, Joanna Majchrzak – Broda, numer dopuszczenia 561/4/2014
  ćwiczenia: "Czarowanie słowem" Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. A.Kwak,K.Kwak,  J. Majchrzak-Broda  część 1 i 2 - uczniowie kupują we własnym zakresie

 • Matematyka: „Matematyka wokół nas”,  + 1 zeszyt ćwiczeń - część 1, wyd.: WSiP, autor Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, numer dopuszczenia 275/3/2010

 • J.angielski:  “Steps in English 3”, T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak., nr 302/3/2012 ( bez ćwiczeń)

 • Przyroda: Przyrodo witaj ”-  Podręcznik dla klasy 6+ ćwiczenia, wyd.: WSiP, autor: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson,  numer dopuszczenia 530/3/2014

 • Historia: „Wczoraj i dziś”, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl. VI + ćwiczenia , wyd.: Nowa Era,  autor: Grzegorz Wojciechowski, numer dopuszczenia: 443/3/2014

 • Muzyka: „Muzyczny Świat” + ćwiczenia  wyd.: MAC, autor: Teresa Wójcik, numer dopuszczenia 495/1/2012

 • Plastyka: „Lubię tworzyć”,  + ćwiczenia, wyd.: MAC, autor: Agnieszka Misor – Waś, Wojciech Sygat, numer dopuszczenia 397/1/2011

 • Technika: „Zajęcia techniczne – część techniczna” , wyd. Operon, autor: Urszula Białka, numer dopuszczenia  384/1/2011

 • Zajęcia komputerowe: „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI” wyd. MIGRA, autor Grażyna Koba, numer dopuszczenia 373/2011

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour