Świetlica

Witamy na stronie świetlicy i stołówki.


Wychowawcami w roku szkolnym 2019/20 są: mgr Wioletta Hanzel, mgr Alicja Herzyk.


Grupa świetlicowa liczy 25 osób.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

11.00-11.30
•  Przygotowanie stołówki do obiadu - nakrywanie do stołów
11.30- 11.50
•  Obiad dla klas I-III
11.50-12.35
•  Czytanie powieści w odcinkach, opowiadań, baśni, prasy dla dzieci
•  Słuchanie bajek i piosenek, nauka piosenek
•  Różne formy pracy z książką
•  Zajęcia żywego słowa
•  Zajęcia muzyczno- relaksacyjne, zabawy integracyjne
•  Zajęcia z elementami bajko terapii i baśnioterapii
12.35-12.50
•  Obiad dla klas IV-VI
12.50-13.35
•  Odrabianie zadań domowych
13.45-16.00
• Zajęcia programowe
• Zajęcia plastyczno- techniczne wg tematu tygodnia
• Rozmowy, pogadanki
• Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, gry stolikowe
• Konkursy, quizy, rebusy
• Zabawy z kartką i ołówkiem
• Zabawy na szkolnym placu zabaw
• Spacery, zabawy rekreacyjno- sportowe
• Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
• Zajęcia plastyczno- techniczne
• Konkursy, gry planszowe
• Porządkowanie sali świetlicy

 

STOŁÓWKA
Koszt obiadu wynosi 4,00 zł/dzień – płatne do 15. dnia danego miesiąca.
Wszystkie ważne informacje znajdują się w Regulaminie Świetlicy i Stołówki.
Uwaga!
Za nieterminowe wpłaty za obiady naliczane są odsetki.
W przypadku zaległości w płatnościach za ostatnie dwa miesiące uczeń zostaje wypisany z korzystania z obiadów.
Nieobecność ucznia w szkole (w celu odliczenia opłaty za obiad) powinna być zgłoszona w sekretariacie szkoły najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka, tel: 33 857 15 90.