• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Comenius 2013/14

W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Life Long Learning rozpoczęliśmy realizację Projektu Współpracy Szkół - Comenius.

Program  Comenius polega na międzynarodowej współpracy placówek oświatowych na obszarze Unii Europejskiej.
Jego celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji zgodnie z dewizą: Jedność w różnorodności.  W programie uczestniczą zarówno uczniowie jak i nauczyciele z różnych państw,  a skutkuje on  przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem.


Partnerami Szkoły Podstawowej w Strumieniu w realizacji projektu są szkoły z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Czech, Bułgarii, Chorwacji i Węgier.
Nasz wspólny projekt nosi  tytuł:

OUR DIVERSE PLACES IN A COHESIVE EUROPE
czyli
NASZE RÓŻNORODNE  MIEJSCA WE WSPÓLNEJ EUROPIE

Projekt ma służyć następującym celom:
•     rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, tolerancji oraz zrozumienia ich wartości;
•     poznawanie tradycji, zwyczajów (min. świąt, potraw), historii, sławnych ludzi i miejsc w krajach partnerskich;
•     poznanie i porównanie systemów oświatowych w różnych krajach, stosowanych środków i  metod dydaktycznych;
•     pomaganie w nabyciu kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
•     zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
•     tworzenia innowacyjnych, opartych na TIK treści, metodologii oraz praktyk w zakresie nauczania - uczenia się;
Podczas trwania projektu realizowane będą min. takie formy aktywności jak:
•     spotkania partnerów projektu;
•     opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących projektu, zwłaszcza jego efektów;
•     wymiana wiedzy i praktyk  z wykorzystaniem  środków ICT;
•     wykonywanie prac artystycznych, literackich, badawczych dotyczących tematyki projektu;
•     organizowanie wystaw, przedstawień, prezentacji i imprez tematycznych

Tematyka projektu:
1. Miejscowości lokalne– wyjątkowość szkoły i  okolicy
I semestr 2013 / 2014
2. Kraje – odrębność narodowa
II semestr 2013 / 2014
3. Europa – wspólne obywatelstwo
I semestr 2014 / 2015
4. Nasze wytwory i prezentacje podsumowujące projekt
II semestr 2014 / 2015

Oprócz naszej szkoły w projekcie biorą udział:


Wielka Brytania
Gloucester Road Primary School
Cheltenham

Strona Szkoły


Szwecja
Irstaskolan
Västerås

Strona Szkoły


Czechy
Zakladni skola Dany a Emila Zatopkovych
Trinec

Strona Szkoły


Węgry
Vajda Péter Musical Primary School & Sportschool
Budapest

Strona Szkoły


Turcja
Zübeyde Hanim Īlköğretīm Okulu
Īstanbul

Strona Szkoły


Chorwacja
Katarina Zrinska Mečenčani Primary School
Donji Kukuruzari

Strona Szkoły

 

Włochy
Istituto Comprensivo di Gatteo
Gatteo

Strona Szkoły


Bułgaria
Hristo Yassenov  Secondary School
Etropole

Strona Szkoły


Hiszpania
Colegio Antonio Machado
Zaragoza

Strona SzkołyOrange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour