Zasady przyjmowania dzieci


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI  DO PIERWSZEJ KLASY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Zasady przyjmowania dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej.

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły ( wypełnia rodzic dziecka 6 letniego zamieszkałego w obwodzie szkoły).

Zgłoszenie (wypełnia rodzic dziecka 7 letniego).

 

Zarządzenie  Nr  1108.2018 Burmistrza Strumienia z  dnia  15 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych podstawowych prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności w roku szkolnym 2020/2021.