Przyjaciele szkoły

LISTA SPONSORÓW SP STRUMIEŃ


 

„Serce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje,
ale które się ofiarowuje.

Gustave Flaubert


 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
 

Urząd Miasta i Gminy Strumień

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu