Rada Rodziców

SKŁAD  RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM  2020/21

Patrycja Opolka – Przewodnicząca,                              


Anna Kulińska – Zastępca,

 

Izabela Kuchta – Skarbnik Szkoła Podstawowa,

 

Małgorzata Koprowska- protokolant

_________________________________________________________________


FINANSE

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców, która wynosi:

- 50zł. na rok szkolny,

W przypadku rodzeństwa: pierwsze dziecko płaci 50,00 a każde kolejne 25,00.


Konto bankowe Rady Rodziców


PKO Bank Polski SA oddział Strumień nr rachunku bankowego:
 
54 1020 1390 0000 6202 0544 1375

W tytule wpłaty należy wpisać:
Klasa /  za rok…. 2019/20 lub  imię i nazwisko dziecka, klasa.