Nasi uczniowie

Do naszej szkoły uczęszcza 408 uczniów w tym 19 uczy się w klasach specjalnych.
Razem są 22 oddziały w tym 3 oddziały  klas specjalnych.