Nasi uczniowie

W przygotowaniu...........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do naszej szkoły uczęszcza 587 uczniów. Razem są 33 oddziały w tym oddziały klas specjalnych oraz klasy gimnazjalne.
 
Zestaw klas i wychowawców:
 
I A   mgr Dorota Balas
I B   mgr Ewa Rychlik
I C   mgr Magdalenia Malinowska - Pudło
 
IIA   mgr Marzena Nikiel
 
IIIA  mgr Joanna Winiarska - Czaja
IIIB  mgr Izabela Hanzlik
IIIC  mgr Dorota Gabzdyl
IIID  mgr Barbara Szczepańska
 
IVA  mgr Dorota Banach
IVB  mgr Katarzyna Pająk
IVC  mgr Barbara Podskarbi
IVD  inż Sebastian Sobkowicz
 
VA   mgr Ewa Faruga
VB   mgr Marcin Puzoń
VC   mgr Tamara Nowok
 
VIA  mgr Aleksandra Mrowiec
VIB  mgr Lucyna Hawerland - Głubczyk
 
VIIA mgr Adam Kuśka
VIIB mgr Anna Józwik
VIIC mgr Kornelia Zubek
 
Klasy specjalne:
IVE  mgr Cecylia Kwiatkowska
VD   mgr Marta Kwiatkowska
VIC  mgr Elżbieta Macura
 
Informacje o oddziałach klas gimnazjalnych znajdują się na stronie Gimnazjum w Strumieniu: http://www.gimnazjum.strumien.pl/