• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Letters to Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary

In April 2014 students of grade 6c wrote letters to their peers from our Comenius partner school in Hungary.


In order to get to know some pen friends from abroad, they introduced themselves, described their interests, hobbies and free time activities. The students also wrote about their places of living - Strumień or Zbytków and informed about their plans for summer holidays. A month later our 6c students received pen pals letters from Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary.  Of course, all exchanged letters were written in English and sent by traditional post.

 

Czytaj więcej: Letters to Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary

Videoconference with Italy

On Saturday 7th of June students from class 4C talked with students from  Istituto Comprensivo di Gatteo in Italy. We started the videoconference with and introduction. Then each group sang one song in their mother tonge. During the Skype meeting we exchanged information about our favourite subjects, sport, instruments we play, how do we spend our free time, and many others. Finally our Italian friends taught us how to say goodbye in Italy, we taught them how it is in Polish.


W sobotę 7 czerwca uczniowie z klasy 4C rozmawiali z uczniami z Istituto Comprensivo di Gatteo we Włoszech. Na powitanie każdy z nas przedstawił się i powiedział ile ma lat. Każda grupa zaśpiewała też wybraną piosenkę w swoim ojczystym języku. Potem wymienialiśmy się informacjami na temat ulubionych przedmiotów, sportu, tego jak spędzamy wolny czas, i wiele innych. Na koniec nauczyliśmy Włochów naszego polskiego cześć a oni pożegnali nas swoim ciao.

Czytaj więcej: Videoconference with Italy

A song for Europe

Here is a link to our Song for Europe. It is performed by our school choir.

In order to see it please click HERE

Enjoy watching.


Jednym z działań opracowanych w ramach programu Comenius jest przygotowanie Piosenki dla Europy. Uczniowie każdej z dziesięciu szkół biorących udział w projekcie mają za zadanie zaśpiewać jedną piosenkę, która będzie zamieszczona na ich  szkolnej stronie internetowej. Gdy wszystkie placówki umieszczą swój utwór będziemy głosować na piosenki innych szkół.

Wyniki głosowania będą znane początkiem przyszłego roku szkolnego. 

TUTAJ znajduje się link do piosenki wykonanej przez naszych chórzystów.

TUTAJ znajduje się link do piosenki ze szkoły z Włoch

 

Welcome poster

The photos presents the creation and final version of our Welcome Poster.

It was made by our third grade students with little help of their teachers.

We hope that all Welcome words are correct:)

 

Czytaj więcej: Welcome poster

Summary of the first term activities

This movie presents a summary of the first term activities. It was prepared for the planning and review meeting in Hungary in March.

There was ten minutes time limit set for each presentation so the movie shows some fragments of our work.

If you would like to see it please click HERE.

Czytaj więcej: Summary of the first term activities

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour