• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 33 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Dokumenty

  POBIERZ    Statut szkoły

  POBIERZ   Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

  POBIERZ    Kodeks etyczny ucznia

  POBIERZ    Koncepcja pracy szkoły

  POBIERZ    Rozkład dzwonków

  POBIERZ    Rozkład dzwonków w wersji skróconej

  POBIERZ    Program profilaktyczno - wychowawczy

  POBIERZ    Program naprawczy z matematyki

  POBIERZ    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i regulaminy

  POBIERZ    Zgoda rodziców na rajd szkolny

  POBIERZ    Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną

  POBIERZ    Zgoda na dyskotekę

  POBIERZ    Warunki korzystania ze stołówki szkolnej - zarządzenie

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour