• Slajd 01

   


  Szkoła liczy obecnie 17 oddziałów oraz 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Godziny pracy

Dyrektor:

Poniedziałek i Wtorek: 8.00-15.00;
Środa i Czwartek: 9.00-15.00;
Piątek: 8.00 – 13.00

Wicedyrektor:

Poniedziałek i środa: 8.00 -15.00
Wtorek, czwartek i piątek: 8.00 -14.00

Sekretariat:

od poniedziałku do piątku: od 7.30 - 15.30.


Pedagog:

Poniedziałek, czwartek, piątek: 8. 30 - 15.15
wtorek: 9.30 - 15.15
środa: 10.15 -15.15


Psycholog:

wtorek: 8.00- 14.00


Pielęgniarka szkolna:

Poniedziałek: 10.00-16.00;
Czwartek: 12.00-15.00;
Piątek: 10.00-15.00


Świetlica szkolna:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00
Uwaga!
W godzinach pracy świetlicy z opieki świetlicowej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły wg potrzeb rodziców.

Biblioteka

poniedziałek: 9.30-12.30

wtorek: 11.30 -12.30; 13.45 - 15.45

środa: 9.50 -11.50

czwartek: 10.30 - 14.30

piątek: 10.30 -13. 30

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour