• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Lekcja Zoologii

9 marca  kolejny raz gościliśmy w naszej szkole Pana Andrzeja Pająka, znanego hodowcę zwierząt i popularyzatora wiedzy przyrodniczej, który przeprowadził dla uczniów warsztaty zoologiczne. Tym razem przedmiotem tej specyficznej lekcji zoologii była gromada ptaków. Pan Pająk w interesujący sposób przedstawił uczniom charakterystyczne cechy wybranych gatunków krajowych i egzotycznych ptaków. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na te cechy ptaków, które stanowią podstawę ich rozpoznawania: pokrój ciała, barwę upierzenia, kształt nóg, dzioba czy pazurów. Podkreślił również znaczenie wydawanych przez ptaki dźwięków, jako ich cech rozpoznawczych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wypreparowanych ptaków,miedzy innymi naszych krajowych – zimorodka, sójki, pójdźki czy dzięcioła małego, kilku egzotycznych na przykład kaczki mandarynki i kakadu żółtoczubej. Pan Andrzej w zajmujący sposób przedstawił zwyczaje ptaków związane z rozrodem,opieką nad potomstwem, odżywianiem, wędrówkami,a nawet z hodowlą niektórych gatunków.  

W czasie spotkania pan Pająk podkreślił, że ptaki stanowią ważne ogniwo łańcuchów pokarmowych i przyczyniają się do utrzymania równowagi biologicznej w środowisku. Niestety człowiek poprzez ograniczanie miejsc rozrodu i bytowania oraz  zanieczyszczenie środowiska wpływa na wyginięcie lub ograniczenie ich liczebności. Może to prowadzić do zaburzenia równowagi ekologicznej. Z drugiej strony niektóre gatunki ptaków przystosowały się do życia w osiedlach ludzkich, znajdując w nich dobre warunki, przede wszystkim dużą ilość pokarmu, co sprzyja zwiększeniu liczby niektórych gatunków. Obserwacje ptaków na danym terenie mogą dostarczać cennych informacji o stanie środowiska przyrodniczego, a także być zajmującą i kształcącą formą wypoczynku. 

Halina Smol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour