• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Pasowanie

Pierwsza połowa listopada to czas, w którym w Szkole Podstawowej im. Powstańców w Strumieniu odbywało się pasowanie na uczniów klas pierwszych. W tych uroczystych chwilach towarzyszyli dzieciom: rodzice, dziadkowie, wychowawczynie oraz dyrekcja szkoły.

Dnia 8 listopada 2011 roku, jako pierwsi, swoje przyrzeczenia składali uczniowie klasy I c. Jako drudzy, dnia 10 listopada, zostali pasowani uczniowie klasy I b i wreszcie, 15 listopada, dobrymi uczniami obiecały być dzieci z klasy I a.


Podczas pasowania, wszyscy uczniowie zaprezentowali zaproszonym gościom program artystyczny, przygotowany pod okiem wychowawczyń: Ewy Rychlik (I c), Doroty Balas (I b), a także Magdaleny Malinowskiej – Pudło (I a).

 

Dzieci śpiewały piosenki, pięknie recytowały wiersze, a także pokazywały swoje umiejętności taneczne. Uczniowie musieli zdać egzamin ze znajomości informacji o szkole, dobrego zachowania oraz zasad bezpieczeństwa. „Egzaminatorami” byli: szkolny duszek i dobre wróżki, w których postacie wcieliły się uczennice klas czwartych. Ponieważ uczniowie wykonali wszystkie zadania, po uroczystym ślubowaniu, zostali pasowani na uczniów szkoły przez panią dyrektor Beatę Greń oraz panią wicedyrektor Bożenę Filipowską. Pierwszaki nie zapomniały również podziękować swoim rodzicom za trud włożony w ich wychowanie.


Zadowoleni i uśmiechnięci uczniowie otrzymali słodkie upominki, pamiątkowe dyplomy i birety. Chwila ta została uwieczniona na zdjęciach.

Magdalena Malinowska-Pudło

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour