• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Pasowanie na ucznia 2022

TERAZ JUŻ Z HONOREM ŚLUBOWAĆ MOŻEMY,

JAK BYĆ DOBRYM UCZNIEM DOSKONALE WIEMY.

W dniu 14 października w sali widowiskowej MGOK odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.

Uczniowie klas pierwszych przygotowali program artystyczny, a uroczystość poprowadzili uczniowie klas 4 - Julian Badura, Hanna Mroczkowska i Leon Żyrek. Pierwszaki pięknie zaśpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły i odpowiadały na pytania starszych kolegów. Następnie ślubowały w obecności dyrekcji, rodziców i nauczycieli, ze będą dobrymi uczniami, kolegami i Polakami. 

 Po ślubowaniu równie uroczysty charakter miało pasowanie na uczniów. Dyrektor Szkoły Pani Beata Greń pasowała na ucznia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu indywidualnie każdego pierwszoklasistę dotykając jego ramienia ołówkiem. Każdy uczeń otrzymał dyplom z rąk wicedyrektor Pani Bożeny Filipowskiej. Nowo pasowani uczniowie otrzymali również upominki zakupione przez rodziców.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, dyrekcji SP w Strumieniu, pracownikom MGOK oraz uczniom klas 4 za pomoc w organizacji tego szkolnego święta.

Wychowawczynie klas 1

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour