• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


SP Strumień - POWER SE: projekt zakończony, działamy dalej!

Rozpoczęty  w 2019 roku  międzynarodowy projekt aktywizacji szkoły  zakończył się 3 listopada 2022.  Projekt, akcja KA1 – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej był w całości finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania wyniosła 59 060,69 PLN.

Inspiracją do napisania projektu „ Rozpoznać, zrozumieć nauczyć” był proces przekształcenia dwóch osobnych instytucji: gimnazjum i szkoły podstawowej  - w jedną. Zmiana struktury szkoły wywarła wpływ na uczniów, nauczycieli i środowisko lokalne.  Dla nauczycieli zmiana oznaczała konieczność nabycia nowych umiejętności związanych z dostosowaniem metod i narzędzi do pracy z młodszymi dziećmi ( nauczyciele gimnazjum) oraz uczniami klas starszych ( nauczyciele szkoły podstawowej).  Dzięki projektowi finansowanemu w ramach programu POWER SE  - 8 nauczycieli naszej szkoły wzięło  udział w zagranicznych szkoleniach metodyczno - językowych.

Zaczynamy od siebie - pomimo stażu, doświadczenia i zdobytego wykształcenia wychodzimy ze swojej strefy komfortu – w czerwcu pierwsza grupa zamieniła biurko nauczyciela na ławkę ucznia i przez 5 dni brała udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodek edukacyjny – ETI, St. Julien, Malta. Miesiąc później kolejne szkolenie odbyło się w ELC Brighton, UK. Wszystkie zrealizowane mobilności to kursy metodyczne poszerzające wiedzę z zakresu zarządzania, stosowania metody CLIL, metod i narzędzi nauczania języków obcych w klasach młodszych. 

Celem realizowanego projektu było zwiększenie kompetencji językowych, zawodowych oraz podniesienie jakości nauczania  oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

Koordynator projektu: Aleksandra Mrowiec

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour