• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Matematyka Innego Wymiaru


"Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł"
Charles Robert Darwin

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w innowacyjnym przedsięwzięciu zainicjowanym przez pasjonatów Królowej Nauk o nazwie Matematyka Innego Wymiaru. Projekt ten miał i ma na celu m.in: poszerzyć wiedzę uczniów z zakresu matematyki, rozwijać wyobraźnię i uczyć logicznego myślenia przez rozwiązywanie rozmaitych zadań czy też granie w gry strategiczne na stronie internetowej www.matematykainnegowymiaru.pl. 30 marca bieżącego roku uczniowie, którzy przystąpili do projektu, wzięli udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży.

Zadania jak sami uczniowie stwierdzili były trudne a poziom trudności niektórych zadań był bardzo wysoki i nie można tu nie wspomnieć o tym, że w zadaniach do każdego pytania są cztery propozycje odpowiedzi, z których opcje prawidłowej odpowiedzi to jedna, dwie, trzy, cztery lub żadna. Wyniki mistrzostw poznamy prawdopodobnie z początkiem czerwca. Nasza Szkoła czyni starania, aby w przyszłym roku również wziąć udział w tym projekcie, a zapisy już we wrześniu.

S. Sobkowicz

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour