• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


II Piknik Rodzinny cz.2

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji Pikniku składamy:

p. Dagmarze i Mariuszowi Gruszkom

p. Ewie Nowak Bazgier i Tadeuszowi Mikołajczykowi

p. Tomaszowi Gacowi

p. Beacie i Ryszardowi Wojtkom

p. Łukaszowi Pachule

p. Adamowi Czerwińskiemu i OSP Strumień

p. Beacie Wolak

p. Katarzynie i Januszowi Markom

p. Bogusławowi Żydkowi - MGOK

p. Dawidowi Janikowi

p. Annie i Janowi Setlom

p. Jarosławowi Pająkowi

p. Rafałowi Malinowskiemu

ks. Stanisławowi Bindzie

p. Klaudii Kuś

p. Agnieszce Palarczyk

p. Mariuszowi Hanzlowi

p. Annie i Zygmuntowi Msiołom

Radzie Rodziców i wszystkim zaangażowanym Rodzicom

oraz firmom i darczyńcom:

Auchan Żory

Andersen Poland Oświęcim

FT Krzysztof Harzkus Bielsko - Biała

Unilever Katowice

Browary Tyskie

Wytwórnia Wód Ustronianka

Iglokrak

Sklep Warzywny p. Wrona Strumień

Hurtownia Gregory Zabłocie

Kolej Linowa Czantoria Ustroń

Ewie i Zbigniewowi Tomaszkom

Tegoroczny piknik nie odbyłby się z takim rozmachem gdyby nie ogromne wsparcie, szczodrość i bezinteresowność wielu wyżej wymienionych sponsorów i darczyńców.

Do zorganizowania przedsięwzięcia włączyli się wszyscy nauczyciele, dyrekcja, uczniowie, pracownicy placówki. Nieocenioną rolę odegrali rodzice uczniów, którzy aktywnie współpracowali przy przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

Za okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour