• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Świetlica

Wychowawcami w roku szkolnym 2020/21 są: mgr Wioletta Hanzel, mgr Alicja Herzyk, mgr Iwona Krzempek- Świć
 
Grupa świetlicowa liczy 25 osób.
 
DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ
 
11.00-12.50
•  Obiad 
11.30-12.50
•  Czytanie powieści w odcinkach, opowiadań, baśni, prasy dla dzieci
•  Słuchanie bajek i piosenek, nauka piosenek
•  Różne formy pracy z książką oraz kolorowanki tematyczne
•  Zajęcia żywego słowa
•  Zajęcia muzyczno- relaksacyjne, zabawy integracyjne
•  Zajęcia z elementami bajko terapii i baśnioterapii
12.50- 13.35
Odrabianie zadań domowych
13.45-16.00
• Zajęcia programowe
• Zajęcia plastyczno- techniczne wg tematu tygodnia
• Rozmowy, pogadanki
• Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, gry stolikowe
• Konkursy, quizy, rebusy
• Zabawy z kartką i ołówkiem
• Zabawy na szkolnym placu zabaw
• Spacery, zabawy rekreacyjno- sportowe
• Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
• Zajęcia plastyczno- techniczne
• Konkursy, gry planszowe
• Porządkowanie sali świetlicy
 
STOŁÓWKA

Koszt obiadu wynosi 5,00 zł/dzień – płatne do 15. dnia danego miesiąca.
Wszystkie ważne informacje znajdują się w Regulaminie Świetlicy i Stołówki.
Uwaga!
Za nieterminowe wpłaty za obiady naliczane są odsetki.
 
Nieobecność ucznia w szkole (w celu odliczenia opłaty za obiad) powinna być zgłoszona w sekretariacie szkoły (ul. Młyńska lub ul. 1 Maja) lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, do pani Wioletty Hanzel, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka.
 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour