• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Nie pal przy mnie, proszę

PALĄC, BĄDŹ ŚWIADOMY TEGO, ŻE:

Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 szkodliwych substancji, z tego 40 o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Z powodu palenia każdego dnia umiera na świecie 10 tys. Osób, a w ciągu całego roku liczba ta sięga 3,5 mln osób. W Unii Europejskiej palenie powoduje ponad 500 tys. zgonów rocznie. W Polsce jest około 10 mln palaczy papierosów. Codziennie umiera z tego powodu ponad 100 osób. Palenie powoduje każdego roku w naszym kraju 18 tys. przypadków raka płuc.


Dym papierosowy zawiera amoniak (używany np. do czyszczenia różnych powierzchni), cyjanek (używany jako trutka na szczury), cyjanowodór (używany w czasie II wojny światowej przez hitlerowców w komorach gazowych) oraz formaldehyd (używany do konserwacji martwych żab i innych zwierząt). Nikotyna to związek chemiczny, który prowadzi do uzależnienia. W wysokich dawkach stanowi bardzo groźną truciznę. Jedna jej kropla (70mg) powoduje śmierć dorosłego człowieka. Na podstawie badań 12 tys. noworodków stwierdzono, że gdy matka pali do 9 papierosów  dziennie, rodzą się dzieci lżejsze średnio o 100 gramów. Dzieci te są bardziej zagrożone tzw. zespołem nagłej śmierci noworodka.


Co drugie dziecko, przebywając z dorosłymi w zadymionym pomieszczeniu, biernie pali. Stwierdzono to na podstawie badań moczu dzieci, który zawierał kotyninę. Im rodzice więcej palą, tym zawartość  kotyniny w moczu jest wyższa. Jest to zabijanie dzieci na raty; tak twierdzą pediatrzy.


Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Specjaliści odnotowują wiele zachorowań na choroby odtytoniowe wśród osób, które nigdy nie paliły. Wdychanie bocznego strumienia dymu (utleniającego się z papierosa lub wdychanego przez palaczy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca (np. choroby niedokrwiennej serca) u osób niepalących. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera także wiele substancji alergizujących powodujących łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji astmę.


Bierne palenie niesie więc za sobą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów. Powoduje nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie zatok obocznych nosa, wysiękowe zapalenie ucha, obturacyjne zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową.


Oprac. Na podst.: „Dym tytoniowy szkodzi niepalącym”
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Pedagog szkolny – Iwona Spora

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour