• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Letters to Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary

In April 2014 students of grade 6c wrote letters to their peers from our Comenius partner school in Hungary.


In order to get to know some pen friends from abroad, they introduced themselves, described their interests, hobbies and free time activities. The students also wrote about their places of living - Strumień or Zbytków and informed about their plans for summer holidays. A month later our 6c students received pen pals letters from Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool in Hungary.  Of course, all exchanged letters were written in English and sent by traditional post.

 

W kwietniu 2014 roku uczniowie z klasy 6C napisali listy do swoich rówieśników z naszej partnerskiej szkoły na Węgrzech.

By poznać swoich przyjaciół korespondencyjnych uczniowie przedstawili się opisali swoje zainteresowania oraz sposób spędzania wolnego czasu. Uczniowie także opisali swoje miejsce zamieszkania - Strumień lub Zbytków oraz opisali swoje plany wakacyjne.

Miesiąc później uczniowie z klasy 6C otrzymali odpowiedź od swoich przyjaciół korespondencyjnych z Vajda Peter Musical Primary School and Sportschool na Węgrzech. Oczywiście listy były napisane w j. angielskim i wysłane tradycyjną pocztą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour