• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


United Nations Rights of the Child -posters and students' asembly

One of the activites in our Comenius project was to create posters which illustrate United Nations Rights of the Child.  This task was appointed to classes from 4 to 6.

Each class received one right, which they should ilustrate, in group of two, on the posters. Pupils had great ideas about the techniques and contents of their works. The best ones were displayed on the school corridor.

It was a good opportunity for our pupils to discuss their rights during the breaks with their peers. Many of them gathered near the posters and exchanged opinions. 

In June pupils form class 6C prepared school assembly, which was dedicated to the Convetnion on the United Nations Rights of the Child. They talked about the importance of the convetion, the discrimination and problems of many children in some countries.

 

Jednym z działań w naszym projekcie Comenius było stworzenie plakatów ilustrujących Prawa Dziecka. To zdanie otrzymali uczniowie z klas 4-6. Każda klasa otrzymała jedno prawo, które należało przedstawić w formie plakatu. Uczniowie mieli bardzo dobre pomysły dotyczące zawartości i techniki wykonania plakatów. Najlepsze prace zostały umieszczone na korytarzu naszej szkoły. Pokazanie plakatów stało się dla uczniów okazją do dyskusji ze swoimi rówieśnikami na temat ich praw.

W czerwcu uczniowie z klasy 6C przygotowali apel poświęcony Konwencji o Prawach Dziecka. W trakcie apelu podkreślano wagę Konwenchji i rozmawiano  o dyskryminacji i problemach dzieci w niektórych krajach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour