• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Reconstruction of Governmental Forum

During the second term of our Comenius project our pupils made reconstruction of governmental forum. They talked about important, for our country, issues: organization of Winter Olympic in Cracow in 2022 and the reduction of carbon emission. In the first part of the recording pupils use English the second part is in Polish. Our students enjoyed being part of this reconstruction, special thanks to Bartek who played the part of prime minister:)

In order to see the film please click HERE

W ramach programu Comenius w naszej szkole odbyła się rekonstrukcja posiedzenia rządu Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie posiedzenia uczniowie z klasy 6b poruszali ważne dla naszego kraju tematy: organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w roku 2022 oraz redukcja dwutlenku węgla. Pierwsza część dotycząca organizacji
Igrzysk nagrana jest w języku angielskim, druga poświęcona redukcji CO2 w języku polskim. Uczniowie świetnie sprawdzili się w roli ministrów, a szczególne gratulacje należą się premierowi.

Aby zobaczyć filmik należy kliknąć TUTAJ.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour