• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Programy, w których uczestniczy szkoła

Aktualnie Szkoła uczestniczy w dwóch programach współfinansowanych przez Unię Europejską, których celem jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród dzieci w wieku szkolnym:

"Mleko dla szkół"
W ramach programu chętni uczniowie otrzymują trzy razy w tygodniu do wyboru: kartonik białego mleka (bezpłatnie), kartoni mleka smakowego (w cenie 0,21 zł), kartonik jogurtu owocowego (w cenie 0,30 zł). Z programu korzysta około 64% uczniów.

"Owoce w szkole"
W ramach programu uczniowie klas I - III otrzymują dwa razy w tygodniu bezpłatnie owoce i warzywa. Dzienna dawka to: owoc krajowy oraz porcja pokrojonych warzyw. W programie uczestniczy blisko 100% uczniów klas młodszych.

 
Inne programy:

"Cała Polska Czyta Dzieciom"

Kampania społeczna jest skierowana do rodziców, uczniów i szkół. Ma za zadanie propagować codzienne głośne czytanie książek dzieciom i młodzieży. Celem kampanii jest także pokazanie korzyści z czytania dzieciom oraz wspierania u dziecka rozwoju języka, umiejętności myślenia i pasji do książek, gdyż obecny spadek umiejętności językowych i umysłowych oraz czytelnictwa dzieci obniża ich szanse rozwojowe i edukacyjne.


"Trzymaj formę"

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowane j diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
W programie realizowany jest w klasach V- VI.

 

"Dzieci zbierają elektrośmieci"

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego,  materiałów biurowych i tuszy lub tonerów.

 

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu"

Kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Nasza fundacja jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo profilaktycznych, promujących postawę autorytetu.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour