• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 30 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Przyjaciele szkoły

LISTA SPONSORÓW SP STRUMIEŃ


 

„Serce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje,
ale które się ofiarowuje.

Gustave Flaubert


 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
 

Urząd Miasta i Gminy Strumień


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

 

Unilever Polska

 
Serdeczne podziękowania za nieustanne wsparcie i życzliwość dla naszej szkoły dla Pana Henryka Loski i Pani sabiny Krzystolik – Dyrekcji Unilever w Katowicach.

 
Dyrekcja Unilever Spółka z o.o.


Pani Małgorzata Walędzińska
Specjalista ds. RP
Browary Tyskie

 
Irena Polok i Adam Filipowski z firmy
DEXUS PARTNERS SP. Z O.O.

Dyrekcja i pracownicy firmy
Polskie Mięso i Wędliny
Łukosz sp. z o.o.
 

Prezes i Pracownicy Sądu Okręgowego
Sąd Okręgowy Katowice

 

Dyrekcja i pracownicy firmy
Makita sp. z o.o.
Bielsko- Biała
www.makita.pl

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour