• Slajd 01

   


  Szkoła liczy obecnie 17 oddziałów oraz 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami
Rok szkolny 2016/2017
1. Spotkanie z rodzicami klas I - 1 września


2. Spotkanie z rodzicami dzieci korzystających ze stołówki świetlicy - wrzesień


3. Ogólnoszkolne zebranie rodziców - wywiadówki:

26 września 2016 r.
     godz. 16.30 klasy I – III;
     godz. 18.00 klasy IV – VI.

28 listopada 2016 r. /pon./            
     godz. 16.30 klasy IV – VI;
     godz. 18.00 klasy I – III;

11 stycznia 2017 r. /śr./
     godz. 16.30 klasy I – III;
     godz. 18.00 klasy IV – VI.

22 maja 2017 r. /pn./
    godz. 16.30 klasy IV – VI;
    godz. 18.00 klasy I – III.4. Konsultacje z rodzicami:

    24 października 2016 r. (pon.) -  godz. 17.00
    13 marca 2017r. (pon.)- godz. 17.00
    24 kwietnia 2017 r. (pon.) – godz. 17.005. Udział rodziców przy organizowaniu imprez klasowych - cały rok


6. Udział rodziców w wycieczkach klasowych oraz kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań - cały rok


7. Udział rodziców w imprezie "Kiermasz szkolny"  - grudzień


8. Organizacja Balu Karnawałowego dla rodziców i sponsorów - styczeń


9. Spotkanie wychowawców z oddziałowymi radami szkolnymi - cały rok


10. Finansowanie przez Radę Rodziców różnych imprez, nagród w konkursach szkolnych - cały rok


11. Zakup różnych elementów wyposażenia szkoły przez Radę Rodziców - cały rok

 

12. Dni w których obowiązuje w szkole strój galowy  tj. biała góra i ciemny dół (czarny lub granatowy):

    1 września 2015r (rozpoczęcie roku szkolnego);
    23 czerwca 2016 r. (zakończenie roku szkolnego)


Strój galowy obowiązuje również uczniów występujących w akademiach szkolnych, konkursach i egzaminach.

13. Plan imprez i uroczystości

 

 

l.p.

Uroczystości szkolne

Przez kogo organizowane

termin

1.       

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Dyrektor ,Wicedyrektor, katecheci, wychowawcy klas

01.09.2016r.

2.       

Spotkanie klas I – III z policjantem

Wychowawcy klas,

M. Orawska

09.2016r.

3.       

Sprzątanie Świata

Nauczyciele przyrody

09.2016r.

4.       

Spotkanie z ratownikiem medycznym kl. I –III i IV – VI

Wychowawcy klas,

M. Orawska

I półrocze 2016/2017

5.       

Rajd górski „Pożegnanie lata”

PTTK

09./10.2016r.

6.       

Święto Edukacji Narodowej

K. Pająk,

L. Hawerland – Głubczyk

T. Nowok

10.2016r.

7.       

Ślubowanie

Nauczyciel kl. I

10.2016r.

8.       

Święto Niepodległości

M. Puzoń,

T. Nowok

11.2016r.

9.       

Międzygminny Bieg Niepodległości

Chybie

11.2016r.

10.   

Andrzejki

Dyskoteka IV – VI

Wróżby I – III

 

Samorząd

 Wychowawcy  klas

11.2016r.

11.   

Kolędowanie

T. Nowok

12.2016r.

12.   

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

L. Hawerland – Głubczyk

M. Orawska

II półrocze 2017r.

13.   

Jasełka

E. Faruga -  starsza grupa,

T. Nowok -  starsza grupa,

A. Kwaśny -  młodsza grupa,

D. Balas -  młodsza grupa

M. Malinowska - Pudło

12.2016r.

14.   

Bal Noworoczny

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców,

Dyrekcja

01.2017r.

15.   

Powitanie Wiosny

Wychowawcy klas I – III

03.2017r.

16.   

Dzień  Ziemi

M. Malinowska – Pudło

L .Hawerland – Głubczyk

04.2017r.

17.   

Święto 3 Maja

Święto Patrona Szkoły

M. Puzoń

Wychowawcy klas

05.2017r.

18.   

Tydzień Tolerancji

Świetlica

06.2017r.

19.   

Święto Rodziny – Piknik

J. Winiarska – Czaja

M. Orawska

T. Nowok

06.2017r.

20.   

Rajd Górski „Powitanie Wiosny”

PTTK

05.2017r.

21.   

Wędrówka Szlakiem Papieskim

Ks. W. Olesiński

E. Faruga

06.2017r.

22.   

Święto Sportu

K. Francuz - Sojka

B. Milanowska

T. Pawiński

01.06.2017r.

23.   

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

A. Jeřábková,

J. Winiarska – Czaja,

D. Gabzdyl

świetlica

05.2017r./06.2017r.

24.   

Dni otwarte Szkoły dla przedszkolaków

Wychowawcy kl. III

06.2017r.

25.   

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja,

Nauczyciele

06.2017r.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour