• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Plan współpracy z rodzicami. Uroczystości szkolne

 

Plan współpracy z rodzicami

W przygotowaniu..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Plan współpracy z rodzicami
Rok szkolny 2017/2018
1. Spotkanie z rodzicami klas I - 4 września


2. Spotkanie z rodzicami dzieci korzystających ze stołówki świetlicy - wrzesień


3. Ogólnoszkolne zebranie rodziców - wywiadówki:

27 września 2017 r. (środa)
     godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum .
28 września 2017 r. (czwartek) 
     godz. 16.30 klasy I – III;
     godz. 18.00 klasy IV – V.
27 listopada 2017 r. (poniedziałek)
     godz. 16.30 klasy IV – V;
     godz. 18.00 klasy I – III;
28 listopada 2017 r. (wtorek)           
      godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum
15 stycznia 2018 r. /poniedziałek/
      godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum
16 stycznia 2018 r. /wtorek/
     godz. 16.30 klasy I – III;
     godz. 18.00 klasy IV – V;.
25 kwietnia 2018 r. /środa/
    godz. 16.30 klasy IV – VI;
    godz. 18.00 klasy I – III.
26 kwietnia 2018 r. /czwartek/
    godz. 17.00 - klasy VI – VIII i Gimnazjum


4. Konsultacje z rodzicami:

23 października 2017 r. (poniedziałek) g. 17:00   - klasy I-V
23 października 2017 r. (poniedziałek) g. 18:00  -  klasy VI-VII i Gimnazjum
14 marca 2018 r.( środa) - klasy VI-VII i Gimnazjum
15 marca 2018 r. (czwartek) – klasy  I-V
4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – klasy I-V
5  czerwca 2018r. (wtorek) – klasy VI-VII i Gimnazjum


5. Udział rodziców przy organizowaniu imprez klasowych - cały rok


6. Udział rodziców w wycieczkach klasowych oraz kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań - cały rok


7. Udział rodziców w imprezie "Kiermasz szkolny"  - grudzień


8. Organizacja Balu Karnawałowego dla rodziców i sponsorów - styczeń


9. Spotkanie wychowawców z oddziałowymi radami szkolnymi - cały rok


10. Finansowanie przez Radę Rodziców różnych imprez, nagród w konkursach szkolnych - cały rok


11. Zakup różnych elementów wyposażenia szkoły przez Radę Rodziców - cały rok


12. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
18-19-20 kwietnia 2018 r. (śr-czw-pt)- egzamin gimnazjalny
30 kwietnia 2018 r. (pn.)
2 maja 2018 r.  (śr.)
4 maja 2018 r. (pt.)
1 czerwca 2018 r. (p.)
21 czerwca 2018 r. (czw.) 

 

Plan Uroczystości Szkolnych
w Szkole Podstawowej w  im. Powstańców Śląskich

w Strumieniu na rok szkolny 2017/2018
w klasach I - V


l.p.

Uroczystości szkolne

Przez kogo organizowane

termin

1.       

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor ,Wicedyrektor, katecheci, wychowawcy klas

04.09.2017r.

2.       

Spotkanie klas I – III z policjantem

Wychowawcy klas,

M. Orawska

09.2017r.

3.       

Rajd górski „Pożegnanie lata”

PTTK

10.2017r.

4.       

Święto Edukacji Narodowej

T. Nowok

E. Faruga

M. Puzoń

Samorząd uczniowski

10.2017r.

5.       

Ślubowanie

Nauczyciel kl. I

10./11.2017r.

6.       

Święto Niepodległości

M. Puzoń,

T. Nowok

11.2017r.

7.       

Dzień Misia

M. Nikiel

11.2017r.

8.       

Andrzejki

Dyskoteka IV – V

Wróżby I – III

 

Samorząd

 Wychowawcy  klas

11.2017r.

9.       

Kolędowanie

T. Nowok

A. Gawron - Gaszczyk

12.2017r.

10.   

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

L. Hawerland – Głubczyk

M. Orawska

II półrocze 2017r.

11.   

Jasełka

Kl. I – III

Kl. IV - V

J. Winiarska – Czaja

I. Hanzlik

E. Faruga, T. Nowok

 

12.2017r.

12.   

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy kl. I – III

01./02.2018r.

13.   

Powitanie wiosny

Wychowawcy kl. I – III

03.2018r.

14.   

Dzień Ziemi

B. Szczepańska

03.2018r.

15.   

Światowy Dzień Książki

Wychowawcy kl. IV

04.2018r.

16.   

Święto Patrona Szkoły

M. Puzoń, T. Nowok

05.2018r.

17.   

Święto Rodziny – PIKNIK

Nauczyciele SP Strumień

05.2018r.

18.   

Rajd Górski „Powitanie wiosny”

PTTK

05.2018r.

19.   

Święto Sportu

T. Pawiński,

B. Milanowska

K. Dybczyński

A. Kuśka

J. Krzyżanowska

01.06.2018r.

20.   

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

J. Winiarska – Czaja,

D. Gabzdyl,

Świetlica

05./06. 2018r.

21.   

Dni otwarte Szkoły dla przedszkolaków

Wychowawcy kl. III

06.2018r.

22.   

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja,

Nauczyciele

06.2018r.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour