• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Rada Rodziców

SKŁAD  RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM  2023/24

Anna Kulińska – Przewodnicząca,                              


Natalia Jaworska – Zastępca,

 

Izabela Kuchta – Skarbnik ,

 

Anna Hałas - protokolant

_________________________________________________________________


FINANSE

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców, która wynosi:

- 80zł. na rok szkolny,

W przypadku rodzeństwa: pierwsze dziecko płaci 80,00 a każde kolejne 40,00.


Konto bankowe Rady Rodziców


PKO Bank Polski SA oddział Strumień nr rachunku bankowego:
 
54 1020 1390 0000 6202 0544 1375

W tytule wpłaty należy wpisać:
Klasa /  za rok…. 2019/20 lub  imię i nazwisko dziecka, klasa.
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour