• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 33 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


O szkole

Gmina Strumień liczy ponad 11.500 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych. Największą placówką jest szkoła w Strumieniu. Uczniowie w klasach od pierwszej do piątej uczą się w budynku przy ulicy Młyńskiej 8 natomiast starsi uczniowie z klas szóstych i siódmych w budynku przy ulicy 3 Maja 38.

W szkole znajdują się 33 oddziały w tym oddziały klas specjalnych i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach: przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje hala sportowa i teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw.

Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w Strumieniu i pobliskim Zbytkowie – miejscowości należącej do Gminy Strumień

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour