• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Grono pedagogiczne.

 Dyrekcja:

 

mgr Beata Greń

Dyrektor szkoły

mgr Bożena Filipowska

Wicedyrektor szkoły

mgr Lilla Salachna-Brzoza

Wicedyrektor szkoły

 


 

Klasy I-III

 

mgr Izabela Hanzlik

 

mgr Joanna Winiarska-Czaja

Klasa I a
Edukacja wczesnoszkolna  

Klasa I b
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Balas

 

mgr Ewa Rychlik

 

mgr Magdalena Malinowska -Pudło

Klasa II a
Edukacja wczesnoszkolna  

Klasa II b
Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II c
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Gabzdyl

Klasa III a
Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Adrianna Kotas

Klasy: IIb, IIc, IIIa - język angielski

mgr Aleksanda Mrowiec

Klasy: Ia, Ib, IIa - język angielski

 

 

mgr Ewa Faruga

ks. mgr Wojciech Olesiński

ks. Karol Macura

Klasa Ia, Ib, IIa, IIb, IIc - religia

Klasy IIIa - religia

religia ewangelicka

 


 

Klasy IV-VIII

 

mgr Lucyna Hawerland-Głubczyk

wychowawczyni klasy VIIb
j. polski klasy: VIa, VIb, VIIa, VIIb,

mgr Katarzyna Pająk

wychowawczyni klasy  Vb
j. polski klasy: Va, Vb, Vc, VIc

mgr Anna Walczak

wychowawczyni klasy IVa
j. polski klasy: IVa, VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Natalia Świeży

j. polski klasy: IVb, IVd,

mgr Dorota Banach

informatyka klasy: Va
matematyka  klasy: Va, VIa, VIb, VIIb, VIIIa

mgr Karina Szwejda

wychowawczyni klasy IVb
matematyka klasy: IVa, IVb, IVc, IVd, VIIIc

inż. Sebastian Sobkowicz

matematyka klasy: Vb, Vc, VIc, VIIa, VIIIb

mgr Alicja Herzyk

historia klasy: IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc

mgr Iwona Swoboda

historia klasy: VIIa, VIIb, VIIIa

wychowanie do życia w rodzinie
klasy: VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa

wiedza o społeczeństwie
klasy: VIIIc

mgr Lilla Salachna-Brzoza

wiedza o społeczeństwie
klasy: VIIIa, VIIIb

mgr Marcin Puzoń

wychowawca klasy VIb
historia klasy: VIa, VIb, VIc, VIIIb, VIIIc
przyroda klasy:    IVa, IVb, IVc, IVd, VIb

mgr Alicja Galisz

wychowawczyni klasy VIIIc

fizyka klasy: VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Alina Budzik

geografia
klasy: VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, Va, Vb, Vc

mgr Adam Kuśka

wychowawca klasy VIIIa

wychowanie fizyczne: VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Janusza Krzyżanowska

wychowanie fizyczne: VIb, VIc

mgr Krzysztof Dybczyński

wychowawca klasy Va

wychowanie fizyczne: Va, Vb, Vc

zajęcia sportowe: Vc, VIIb

mgr Barbara Milanowska

wychowawczyni klasy IVd

wychowanie fizyczne:  IVa, IVb, IVc, IVd

zajęcia sportowe: Ib, IIa, IVd

mgr Magdalena Krzyżanowska

wychowanie fizyczne: VIIa, VIIb, VIa

edukacja dla bezpieczeństwa: VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Ewa Faruga

wychowawczyni klasy: VIa

religia klasy: Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc

ks. mgr Wojciech Olesiński

religia klasy: IVa, IVb, IVc, IVd

ks. mgr Bartłomiej Kijas

religia klasy: VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Klaudia Chrapek

informatyka: IVa, IVb, IVc, IVd, Vb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc

technika: VIa, VIb, VIc

mgr Krzysztof Trzaskalik

informatyka: Vc, VIa, VIb, VIc

mgr Halina Sikora

technika: IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc

mgr Halina Smol

biologia:
Va, Vb, Vc, VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Barbara Podskarbi

wychowawczyni klasy Vc

język angielski: Vc, VIa, VIb, VIc

mgr Adrianna Kotas

język angielski: IVa, IVb, IVc, IVd

mgr Aleksandra Mrowiec

wychowawczyni klasy VIIa

język angielski: VIIa, VIIb, VIIIc

mgr Anna Józwik

wychowawczyni klasy VIIIb

język angielski: Va, Vb, VIIIa, VIIIb

zajęcia teatralne: VIIa

mgr Karina Trojok

język niemiecki:
VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId

mgr Jan Jałowiczor

szachy: Ia, IIb, IVc, Vb

mgr Bożena Filipowska

przyroda: VIa, VIc

mgr Teresa Kajsztura

chemia: VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc

mgr Tamara Nowok

wychowawczyni klasy VIc

plastyka: Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc, VIIa

muzyka: Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc, VIIa

mgr Agnieszka Gawron-Gaszczyk

muzyka: IVa, IVb, IVc, IVd, VIIb

plastyka: IVa, IVb, IVc, IVd, VIIb

mgr Izabela Wojciech-Kuboszek

wychowawczyni klasy IVc

język polski: IVc

mgr Marzena Nikiel

kodowanie: IIa, IVa, IVb, Va

 


 

Klasy Specjalne

 

mgr Karolina Francuz-Sojka

wychowanie fizyczne: Ic, Id, V, VII, III gim.

zajęcia kreatywne: V

artystyczno-ruchowe: Ic, Id

mgr Marta Kwiatkowska

Wychowawczyni klasy Ic
nauczyciel klas specjalnych 

mgr Elżbieta Macura

Wychowawczyni klasy VIIc
nauczyciel klas specjalnych

mgr Jolanta Kopiec-Badera

Wychowawczyni klasy Id

mgr Anna Szczypka-Babiak

Wychowawczyni klasy Vd

mgr Dorota Stryczek

Wychowawczyni klasy III gim.

mgr Piotr Karp

Religia

 


 

Świetlica szkolna

 mgr Wioletta Hanzel

mgr Alicja Herzyk

mgr Magdalena Bojda

mgr Marzena Nikiel

 

Biblioteka szkolna

mgr Alina Budzik

mgr Lucyna Wawrzyczek

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour