• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Kryteria oceniania

... czyli co każdy uczeń powinien umieć na poszczególne oceny.

Klasy  IV-VIII


Język polski


POBIERZ  Wymagania i kryteria oceny z języka polskiego klasy IV.

POBIERZ  Wymagania i kryteria oceny z języka polskiego klasy V- VI.

POBIERZ  Wymagania i kryteria oceny z języka polskiego klasy VII.

POBIERZ  Wymagania i kryteria oceny z języka polskiego klasy VIII.

POBIERZ  Kryteria oceniania prac pisemnych klasy VII- VIII.

POBIERZ  Kryteria oceniania z języka polskiego - wstęp.

 

Matematyka

  POBIERZ Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV-VIIII

  POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 4.

  POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 5.

  POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 6.

  POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 7.

  POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 8.


Historia

 POBIERZ Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii

 POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 4.

 POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 5.

 POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 6.

 POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 7.

 POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 8.

 

 

Język angielski

 POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka angielskiego do klasy IV

POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka angielskiego do klasy V

POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka angielskiego do klasy VI

POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka angielskiego do klasy VII

POBIERZ Wymagania i kryteria oceny z języka angielskiego do klasy VIII

 

Język niemiecki

POBIERZ Przedmiotowy System Oceniania klasa 7

POBIERZ Przedmiotowy System Oceniania klasa 8

POBIERZ Zakres Wymagań Edukacyjnych klasa 7

POBIERZ Zakres Wymagań Edukacyjnych klasa 8

 

 

Kryteria oceny z języka niemieckiego do klasy VII

 

Geografia

POBIERZ Kryteria oceny z geografii

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z geografii klasa 5.

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z geografii klasa 6.

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z geografii klasa 7.

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z geografii klasa 8.

 

Przyroda

 POBIERZ Kryteria oceny z przyrody

 

Biologia

POBIERZ Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 5

POBIERZ Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 6

POBIERZ Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 7

POBIERZ Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 8

 

Chemia

POBIERZ Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 7

POBIERZ Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy 8

 

Fizyka

POBIERZ Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 7

POBIERZ Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 8

 

Plastyka i muzyka

POBIERZ Kryteria oceny z plastyki i muzyki

 

Zajęcia komputerowe

  POBIERZ Kryteria oceny z zajęć komputerowych

  POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych

 

Zajęcia techniczne

  POBIERZ Przedmiotowy system oceniania z techniki

  POBIERZ Kryteria oceny z zajęć technicznych w klasie 4

  POBIERZ Kryteria oceny z zajęć technicznych w klasie 5

  POBIERZ Kryteria oceny z zajęć technicznych w klasie 6

 

Wychowanie fizyczne

POBIERZ Kryteria oceny z wychowania fizycznego

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego

 

Religia

  POBIERZ Kryteria oceny z religii

 

 Wiedza o Społeczeństwie

 POBIERZ Kryteria oceny z WOS-u

 

 Informatyka

 POBIERZ Przedmiotowy system oceniania z informatyki

 POBIERZ Kryteria i wymagania na poszczególne oceny z informatyki

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 POBIERZ Przedmiotowy system oceniania z informatyki

 POBIERZ Kryteria i wymagania na poszczególne oceny z informatyki

 

Klasy I-III

 POBIERZ  Wymagania programowe klasa I

 POBIERZ   Wymagania programowe klasa II

 POBIERZ   Wymagania programowe klasa III

 POBIERZ   Wymagania programowe i kryteria oceniania z j. angielskiego klasa I

 POBIERZ   Wymagania programowe i kryteria oceniania z j. angielskiego klasa II

 POBIERZ   Wymagania programowe i kryteria oceniania z j. angielskiego klasa III

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour